PRODUCENT I DYSTRYBUTOR SPRZĘTU POŻARNICZEGO, RATOWNICZEGO I BHP
OCHRONA PRACY (BHP)
...gdy liczy się bezpieczeństwo!
Zaloguj się
|
Załóż konto
|
Pomoc
Historia Firmy
|
Usługi
|
Nowości
|
Promocje
|
Certyfikaty
|
Referencje
|
Targi
|
Cennik
|

Kontakt

   Wyślij zapytanie ofertowe   
|
Dodano towary
|
Zamówienia
|
Informacje dla Straży Pożarnej
|
Dla Dealerów
|
Praca
WYSZUKIWANIE TOWARU
WEDŁUG KATEGORII
      Znajdź w serwsie:

Szukaj w:

Szukaj także w opisach
Katalogi do wydruku

POSIADAMY CERTYFIKAT
PN-EN ISO 9001:2009
Nr. 1090/4/2010JESTEŚMY UCZESTNIKIEM
PROGRAMUSUBSKRYPCJA
Podaj swój adres e-mail,
aby otrzymać informację
o promocjach i nowościach
w naszej Firmie.

Szczególnie polecamy !!!
Kamery termowizyjne
K1000 i K250


Namioty pneumatyczne


Tłumice gumowe składane z dršżkiem aluminiowym TGS-3
Szafki na gaśnice z tworzywa ABS, BLINDO LIGHT, PE


Przenośne zapory przeciwpowodziowe


Agregaty prądotwórcze
Eisemann


Turbowentylator GF 164 SE
Buty specjalne strażackie
Primus 21
(membrana Sympatex) Wyróżnione na Miedzynarodowej Wystawie Ratownictwa i Techniki Przeciwpożarowej EDURA 2006
Hydronetki plecakowe (Nowość)
Wentylator przemysłowy UB20
Motopompa dla służb leśnych i jednostek OSP
SANMIT 112 HT
« Powrót
 Aparaty
 Aparaty powietrzne butlowe [3]
 Aparaty regeneracyjne [1]
 Aparaty ewakuacyjne [0]
 Aparaty wężowe sprężonego powietrza [1]
 Filtry [5]
 Kaptury ochronne [1]
 Filtropochłaniacze [7]
 Pochłaniacze [9]
 Maski [5]
 Półmaski [14]
 Filtry powietrza oddechowego [3]
« Powrót
Informacje dodatkowe:

Charakterystyka klas ochrony

Klasa ochrony P1 - przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 4 x NDS.
Zastosowanie: przemysł rolniczy, spożywczy, zastosowanie w kamieniołomach, cementowanich, przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miekkiego (iglaste), a szczególnie zaś do takich pyłów jak, węglan wapnia, grafit naturalny i sytnetyczny, gips, kreda, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, opiłki metali żelaznych, pył węglowy.

Klasa ochrony P2 przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 10 x NDS.
Zastosowanie: pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna twardego, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy (wersja z zaworem wydechowym), przy obróbce drewna twardego (liściaste).

Klasa ochrony P3 przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 x NDS.
Zastosowanie: duże stężenie pyłów respirabilnych, stosować przy spawaniu i lutowaniu, chroni przed pyłami zawierającymi: beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne.

Pzykłady doboru filtrów
SUBSTANCJA FILTR   SUBSTANCJA  FILTR
Aluminium (tlenki) P2   Heksan A
Acetonitryl A   Hydrazyna K
Aldrin A,P3   Inden A,P3
Alkilogliny A   Izobutyloeter A
Aminoetanol A   Izopropylen A
Aminopropan B   Jod B,E,P3
Arsenowodór B   Jodowodór B
Amoniak K   Kwas octowy A,E,P3
Arsen A,P3   Kwas azotowy B,E,P3
Antymon A,P3   Kwas siarkowy E,P3
Azbest P2   Kwas mrówkowy B,E,P3
Amina etylowa K   Kwas propionowy A,B
Akrylan etylowy A   Kadm (sól, pył) P3
Akrylonitryl A   Kaprolaktam A,P3
Akryloamina A,P3   Kobalt (dym, pył) B,P3
Anilina A   Krezole A,P3
Alkohol allilowy A   Ksylen A
Alkohol metylowy A   Kamfora A
Antymonowodór B   Kumen A
Aromaty spożywcze A   Krzem (pył) P2
Benzen A   Lizol A
Butanol A   Magnez (dym, pył) A,P3
Brom B   Mangan P2
Beryl P3   Metakrylan metylu A
Bromowodór B,E,P3   Mocznik A
Benzyna A   Metylocyjan B,P3
Bytyloamina K   Metylobutanol A
Chlor B,P3   Metyloamina K
Chlorek amonu K,P3   Metylopropanol A
Czterochlorek wegla A   Nitropropylen A,B
Chlorek aluminium B,E,P3   Naftalen A
Chrom i chromiany B,E,P3   Nitrobenzen A
Czteroetylek ołowiu A,P3   Nikiel (pył, dym) P3
Czterochloroetylen A   Nitrotoluen A
Chlorek chloroacetylu A,B,P3   Nikotyna A,P3
Chlorek karbonylowy B,P3   Nadchloroetylen A
Chlorowodór B,E,P3   Nitrogliceryna A,P3
Chloroform A   Octan etylu A
Cyjanki B,P3   Ołów (dym, pył) P2
Chlorocyjan B,P3   Oktan A
Chlorobenzen A   Octan winylu A
Cykloheksan A   Ozon A
Cyjanowodór B   Oktochloronaftalen A,P3
Dwutlenek Chloru B   Pirydyna A
Dwunitrobenzen  B,P3   Pieciofluorek bromu B
Dwutlenek manganu P2   Propylooctan A,B
Dwufenyl A,P3   Pary asfaltu A,P3
Dwusiarczek wegla B   Rteć (pary) Hg,P3
Dwumetyloamina  K   Siarczek chloroetylenu A,B,P3
Dwuizocyjanek toluenu A   Siarczek metylu A,P3
Dwutlenek siarki E   Sadza P2
Dwuazometan B   Siarkowodór B
Dwumetyloftalan  A,P3   Solwent nafta A
Dwubromometan A   Styren A
DDT P3   Strychnina P3
Dwuchloropropan  A   Srebro (dym, pył) P3
Dwuwinylobenzen  A   Trójbromek boru B,P3
Dwumetyloformamid  A   Trójfluorek boru B,P3
Dwunitrofenol B,P3   Tetranitrometan B
Dwuchloroetan A   Tetrachlorometan A
Dwuchlorek dwusiarki B,P3   Toluen A
Dwutlenek krzemu P3   Terpentyna A
Dwuchloronitroetan  A,P3   Tlenek arsenu P3
Dwunitropropan  A   Tlenki magnezu A
Disul A,P3   Tlenek wegla CO
Etanol A   Tlenki cynku P2
Etylobenzen A   Trójnitrometan B
Fluor B   Trójchloroetan A
Fosfor żółty P3   Trójchloroetylen A
Fluorowodór E,P3   Trójchloroetyloamina  A
Formalina B,P3   Trójkrezylu fosforan A,P3
Fenol A,P3   Trójpropyloamina A
Formamid A   Tlenki azotu NO,P3
Fosforowodór B,P3   Weglan wapnia P2
Freon A   Wanad (pył, dym) P2
Formaldehyd B   Winylotoluen A,P3
Glikol metylowy A   Wosk parafinowy A
Gips palony P2   Wodorotlenek sodu P3
Heptan A   Wodorotlenek potasu P3
Heptachlor A,P3   Żelazowanad (pył) P2


Słownik

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie - stężenie substancji, której oddziaływanie na człowieka w ciągu ośmiogodzinnego czasu pracy przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia. Najwyższe Dopuszczenie Stężenia są określone dla najbardziej niebezpiecznych pyłów i substancji lotnych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężęń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz.U.nr 217. poz. 1833)
P.P.U.H. "SUPRON 1 " sp.j. Olkusz, ul.Kluczewska 3, tel/fax (0-32)64-55-222
Oddziały: Kraków - tel./fax (0-12)415-40-55 Katowice - tel./fax (0-32)256-81-71 Gliwice - tel./fax (0-32)331-36-13

All rights reserved. Copyright © by Supron 1 Olkusz 2004-2005
HTML & PHP by bartm 6
Aktualny PageRank strony supron1.com.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO